Formuláře ke stažení

Formuláře jsou aktuální pro rok 2017

Požadavky dotací

Celoroční účetnictví poboček

Stáhnout všechny formuláře

Seznam účastníků
Sběrný příjmový doklad
Pověření pro Makro

Smlouva o úhradě cestovních nákladů
Náhrada za použití motorového vozidla

Logo ANIMY IUVENTUTIS
Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Táborové účetnictví

Stáhnout všechny formuláře

Seznam účastníků
Pověření pro Makro
Smlouva o úhradě cestovních nákladů
Náhrada za použití motorového vozidla (v případě použití motorového vozidla, prosím požádejte o aktuální formulář na emailu anima@doo.cz)

Logo ANIMY IUVENTUTIS
Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Logo BOO

Pronájem táborové základny
Nájemní smlouva
Žádost o vystavení faktury
Pokladní deník - tábory
Potvrzení o zajištění zdravotní péče
Posudek lékaře a rodičů o zdravotní způsobilosti
Potvrzení o způsobilosti vedoucího

Hlášení prázdninových pobytů
Pokyny pro táborové účetnictví
Důležité - v čem se chybuje

Pojištění

Více informací zde.
Vždy kontaktujte ústředí Animy Iuventutis.